voorzieningen

In de Schellerdriehoek vind je allerlei praktische en leuke voorzieningen. Van uitrustbankje tot speeltoestel en van wilgenhutten tot speelvijver. Hier lees je meer over de basisvoorzieningen en speeltoestellen die in het park aanwezig zijn.

voorzieningenkaart

Kaart die voorzieningen toont
Legenda van de voorzieningenkaart

Natuurlijk samen spelen in de Schellerdriehoek

De Schellerdriehoek is een fantastische speel- en ontdekplek voor alle kinderen en volwassenen; met en zonder beperking. 

De Schellerdriehoek als natuurlijke speelplaats is zo ingericht dat het geschikt is voor alle kinderen; met en zonder beperking. Het idee is dat iedereen -dus ook volwassenen (met en zonder beperking)- er kan spelen, elkaar kan ontmoeten, kan beleven en kan genieten. Bij de invulling van de natuurlijke speelplaats is rekening gehouden met verschillende soorten beperkingen en de uitdagingen daarvan voor het spelende kind of volwassene.

De natuurlijke speelplaats is ingedeeld in verschillende onderdelen, die hieronder beknopt beschreven zijn. Per onderdeel wordt aangegeven voor welke doelgroep het in het bijzonder geschikt is of welke doelgroep het in het bijzonder kan uitdagen.

uitgelichte voorzieningen en speeltoestellen

Buitenspelen in de vijver

De waterspeelplek
- de meest natuurlijke speelplek van het terrein; water, zand komen hier samen (modder)
- zelf zonder attributen kunnen kinderen zich hier prima vermaken
- geschikt voor iedereen
- de armen van de waterspeelplek worden langs het pad geplaatst, zodat ook minder validen goed bij de goot en dus het water kunnen komen
- een combinatie van sociale, motorische en cognitieve vaardigheden (biologie, natuurkunde; zand+water=modder en zwaartekracht door stromendwater)

De pomp
- toegankelijk voor iedereen door de opstelling aan het pad met aangepaste ondergrond
- kunnen pompen is een voorwaarde
- stimuleert de motorische ontwikkeling
- stimuleert de sociale vaardigheden; verbindt de aanwezigen door samenwerking

De watergoten en -tafels
- toegankelijk voor iedereen door gedeeltelijke plaatsing langs het rechte pad
- stimuleert de motorische vaardigheden, in het bijzonder de fijne motoriek (spelen met zand en water)
- stimuleert sociale vaardigheden; samenspelen, samenwerken
- een speeltafel wordt voorzien van katrollen en een rubber emmer

Wilgenhutjes en –tunnel
De wilgentunnel en –hutjes zijn levende bouwwerken. Ze zijn gebouwd van levende wilgentakken, die in het voorjaar uitlopen met bladeren en nieuwe takken. Er mag niet in geklommen worden, omdat dit tot schade leidt. Schade is voor eigen rekening. Vraag de kinderen er voorzichtig mee om te gaan en niet in te klimmen, want pas dan worden de hutjes echt.

Wilgentunnel
Een houten bank in de vorm van een trein

Zig-zag bank-trein
In de algemene ledenvergadering (ALV) van 2014 vroegen veel mensen om meer zitplaatsen rond de vijver. We zijn ermee aan de slag gegaan en hebben een idee uitgewerkt, dat ook goedkeuring van de gemeente heeft. Wybo Terpstra maakte weer een minivoorbeeld van de beoogde zig-zag bank-trein. Leuk om op te zitten én met een spelaanleiding. De Zig-zag bank-trein stimuleert de motorische ontwikkeling. Ook is de natuur dichtbij, kijk eens wat er allemaal in de schors zit? Een extraatje is dat we nu aandacht kunnen geven aan de eerste spoorlijn Deventer-Zwolle,(Staatslijn A in 1866) die dwars door de Schellerdriehoek liep .

De buurtkring en de bankjes
De buurtkring wordt gevormd door de bankjes en boomstammetjes rondom de notenboom op het grote speelveld. De bankjes zijn gesponsord door “De Gasthuizen”.

De bankjes in de buurtkring, maar ook de andere bankjes in de Schellerdriehoek zijn gemaakt door buurtgenoot Wybo Terpstra. De bankjes zijn op ruime plaatsen aan de paden geplaatst, zodat naast de banken ruimte is voor een rolstoel.

Kring van banken
Grote net schommel

Vogelnestschommel
- het betreft hier een zgn. vogelnestschommel: een soort mand waar je alleen of met meerdere kinderen op kan zitten, staan of liggen om te schommelen
- de vorm van deze schommel maakt het toegankelijk voor eigenlijk iedereen; zowel valide als invalide, jong en oud
- bijna alle kinderen vinden schommelen heerlijk, al kan je niet lopen of rennen, (bijna) altijd kan je wel schommelen
- voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum biedt het een mogelijkheid tot zichzelf te komen en te genieten van de beweging
- de ondergrond van de schommel is zacht (kunstgras/rubbersnippers), maar hier kan wel een rolstoel of rollator overheen gereden worden om bij de schommel te komen

 

Speelbult met uitkijkpunt
- geschikt voor iedereen
- uitkijk-, rust- en overzichtspunt
- onderdelen: pad met transitiepunten (vlakke gedeelten), praatpalen, audionetic, lanterfanter, klimtouw, klimstammetjes
- verschillende mogelijkheden en moeilijkheidsgraden betreffende de routes naar boven en beneden
- bevordert motorische ontwikkeling (rennen, klimmen, rollen, sleeën, ed), spraak-taalontwikkeling (praatpaal en audionetic), cognitieve ontwikkeling (info audionetic), sociale ontwikkeling (samenwerken, contact maken)

Het pad met de transitiepunten
- de speelbult is toegankelijk via het verharde toegangspad (rolstoelvriendelijk), welke voorzien is van 3 transitieplaatsen (vlakke gedeelten) die te gebruiken zijn als uitrustplaats en markeer- en passeerpunt
- het behalen van een bepaald transitiepunt kan een doel zijn om daarna weer naar beneden te rijden/lopen
- voor kinderen in een rolstoel kan de rolstoel onderdeel van hun spel worden, bv. als ze van de heuvel afrollen
- in de buitenbocht van het pad naar beneden komt een afrijrand voor kinderen in een rolstoel
- de vlakke delen zijn gemarkeerd met keien in het gras.

Praatpalen
- stimuleert de taalontwikkeling: communiceren/praten/contact maken met andere kinderen bovenop of onderaan de bult
- voor kinderen die niet naar boven willen, durven of kunnen is er zo de mogelijkheid contact te maken/een verbinding te maken met kinderen bovenop de bult (zo kan een kind dat beneden is toch meedoen aan het spel boven)
- in het bijzonder geschikt voor kinderen met een visuele beperking, aangezien deze kinderen erg gevoelig zijn voor geluiden als onderdeel van hun spel


Audionetic
- stimuleert het luisteren/horen/concentratie/kijken/onderzoeken/ benoemen
- educatief (cognitieve ontwikkeling)
- stimuleert de taalontwikkeling (benoemen)
- in het bijzonder geschikt voor teruggetrokken kinderen (oa. kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum), omdat kinderen hiermee alleen kunnen spelen
- het is wel nodig om te kunnen trappen ( motorische ontwikkeling): biedt uitdagingen tot samenwerking


Lanterfanter
- motorische ontwikkeling: klimmen, klauteren, balanceren, rustpunt
- kijkpunt: stimuleert kijken/ontdekken/onderzoeken
- ook bedoeld als afscheiding


Klimtouw
- stimuleert oog/hand coördinatie
- versterkt armkracht (is tevens een voorwaarde)
- 2e manier om boven te komen
- ook geschikt voor kinderen met visuele en auditieve beperking


Klimstammetjes
- via de klimstammetjes kom je ongeveer halverwege het pad naar boven uit
- klimmen, klauteren